İzmir’in Urla ilçesindeki ‘Klazomenai’ Sit Alanı İmar Plan’ının değiştirilmesi ve 40 bin metrekarelik alanı yapılaşmaya açan 1/25 binlik planlar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkarıldı.

İzmir’in Urla ilçesinde uzun süredir gündemde olan tarihi SİT alanı sınırları içindeki plan değişikliği ile ilgili önemli bir adım atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘Urla İlçesi, İskele Mahallesi, 4392, 4393, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4384, 4385, 4386, 4387 Adaların “Kentsel Gelişme Alanı” Olarak Belirlenmesine Yönelik Hazırlanan, 1/25000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği’ni askıya çıkardı.

Büyükşehir tarafından yapılan plan değişikliğinin gerekçeleri şu şekilde açıklandı;

“Plan değişikliğine konu alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12.09.2021 tarih, 05.843 sayılı ile uygun görülerek onaylanan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planı’nda 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” kullanımında kalmaktadır. Planlama alanı içerisinde kalan parsellerin Meri 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı bulunmaktadır. Bu plana göre uygulamaları yapılmıştır. Ancak 26.04.1984 tarih 242 sayılı kararı gereğince 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edildikten sonra kesin yapılanma yasağı getirilerek planları iptal edilmiştir. Ancak sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.06.2018 tarih ve 269 sayılı kararı gereği 3. Derece arkeolojik sit alanı kapsamına alınmıştır. Bu doğrultuda planlama alanı ve yakın çevresinin bir bütün olarak ele alarak koruma ve kullanma şartları ile yapılaşmaya ilişkin kararların verilmesi için plan değişikliğine gidilmiştir.’’

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here